skip to Main Content

Subsidie Regelingen

De meeste mensen weten dat elektrische auto’s weinig fiscale bijtelling hebben. Maar wist je dat er voor e-bikes ook een aantal subsidieregelingen zijn?

Er is één maar: de regelingen gelden alleen voor ondernemers. Mensen in loondienst vallen dus buiten de boot. Met de fiscale regelingen hoopt de overheid dat bijvoorbeeld pizzeria’s en pakketbezorgers hun vervuilende scooter inruilen voor een e-bike of een speed peddelen.

Hoe werkt dat dan?

Er zijn drie regelingen: MIA, Vamil en KIA. De helft van de aanschafwaarde van de elektrische fiets komt in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). Een gewone elektrische fiets valt in de categorie met 13,5 procent aftrek.
Daarnaast mogen de e-bikes extra snel worden afgeschreven (Vamil). In het jaar van aanschaf is je fiets 75 procent minder waard. In het jaar daarna kan de overige 25 procent worden afgeschreven. Afschrijvingen worden gezien als kosten en drukken de winst van een bedrijf, waarover belasting betaald moet worden.
Tot slot heb je ook nog de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een regeling die ondernemers stimuleert om te investeren. In de meeste gevallen mogen ondernemers 28 procent van hun totale investering aftrekken.

Voorbeeld berekening

Je koopt een e-bike van 3305 euro.(4300 euro incl.btw) De helft van de aanschafwaarde valt onder de milieuregelingen MIA en VAMIL. In het jaar van aanschaf krijg je de volgende fiscale voordelen:

MIA: 1652,50 euro x 13,5 procent = 223,09 euro.
Vamil:  1652,50 euro x 75 procent = 1239,38 euro.
KIA: 3305 euro x 28 procent = 925,40 euro.
Totale belastingaftrek: 2.387,87 euro

Wie in de hoogste belastingschijf valt (51,95 procent) krijgt een netto fiscaal voordeel van 2.387,87 x 51,95 procent = 1.240,50 euro.

De e-bike van 3.305(ex.btw) euro kost dan dus maar 2.064,50 euro.

Bij de MIA en de Vamil moet de subsidie aanvraag binnen 3 maanden na aankoop zijn ingediend . na deze periode kan het bedrijf geen aanspraak meer maken op de MIA en Vamil.

Bij de KIA dient u rekening te houden met een maximum aan investeringen van €.15.000

Raadpleeg voor uw aankoop altijd uw accountant zodat deze voor u kan bekijken of u voor de boven genoemde subsidies in aanmerking komt .

Bron: Bright.nl

Back To Top